Dupa u Wrót Małopolski

Jeśli przeczytać wspak podpis autora to dowiemy się, co myśli na temat Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Notka ukazała się w newsletterze rozsyłanym przez portal urzędu marszałkowskiego Wrota Małopolski. Autor podpisał się znamiennym skrótem “apud”. Niby przypadkowy zlepek liter, ale czytając go od końca robi się całkiem swojsko. Inaczej niż po przeczytaniu samej notatki, bo apud specjalizuje się w krystalicznej urzędniczej polszczyźnie. Znajdziemy tu choćby tłumaczenie dlaczego kształcenie ustawiczne jest ważne. Ustawiczne – czyli takie, które trwa przez całe życie. Choć pewnego stylu urzędnik nie wyzbędzie się nigdy.

Jednym z najważniejszych wyzwań, wymienionych w Agendzie oraz w dokumencie strategicznym Perspektywa uczenia się przez całe życie, przyjętym przez Radę Ministrów we wrześniu br., jest koordynacja działań i inicjatyw na rzecz dobrej jakości edukacji osób dorosłych. Wyzwanie to wymaga zaangażowania wielu instytucji, organizacji i partnerów, w tym wielu podmiotów spoza systemu edukacji. Jest przy tym istotne na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Po przeczytaniu tego po raz ósmy dochodzę do wniosku, że najważniejsze nie jest tyle uczenie się ale zapamiętanie w jakich dokumentach rada ministrów zapisała potrzebę koordynacji.

A koordynować jest co, bo w końcu w Małopolsce – jak pisze apud – jest 126 instytucji rynku pracy i szkoleń. Dlatego trzeba było powołać Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Po co? Oczywiście, by upowszechniać ideę uczenia przez całe życie. Upowszechnianie widać przebiega tak skutecznie, że dostrzegła je tak kancelaria prezydenta jak i ministerstwo edukacji. Dostrzegły i pochyliły się troskliwie zgodnie uznając je za przykład dobrej praktyki. Stąd konieczne okazało się zorganizowanie osobnego seminarium pokazującego jak ważna jest ta dobra praktyka.

Dlatego czytamy dalej:

W ramach planowanego seminarium zaprezentowane zostaną doświadczenia koordynacji edukacji i uczenia się dorosłych w Małopolsce, a podczas warsztatów powstaną wspólnie rekomendacje dotyczące wdrożenia tych rozwiązań w innych regionach Polski oraz na poziomie krajowym.

  I to zdanie potwierdzi tezę, że każdy zatrudniony biurokrata znajdzie sposób by dodać pracy kolejnym biurokratom. Już nie wystarczy szkolić, trzeba stworzyć osobną komórkę do koordynacji edukacji. By to potem usprawnić, trzeba będzie zrobić audyt koordynatorów edukacji, a ten wykaże, że bez koordynatorów koordynujących koordynację szkoleń ani rusz. Wtedy z troską pochyli się nad nimi parlament europejski i rekomendacje dotyczące wdrożenia tych rozwiązań powstaną na warsztatach w Brukseli. A tam, dobrymi praktykami zachwyci się cały kontynent. Jeśli tak, to trzeba będzie koordynować działania krajowych koordynatorów. Wówczas swymi doświadczeniami podzieli się Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. A koordynatorem europejskich koordynatorów zostanie apud. I o to chodzi! Apud adalb.

Author : Józef Figura

Dziennikarz Tygodnika Podhalańskiego i trener, właściciel firmy szkoleniowej Warsztat Medialny. Prowadzi warsztaty dla dziennikarzy, pracowników mediów, ale także zajęcia dla studentów oraz uczniów. Właściciel sklepu internetowego ze sprzętem przydatnymi w dziennikarstwie i nie tylko.